Плужненська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Щодо залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Дата: 24.02.2023 19:05
Кількість переглядів: 139

Фото без опису

В умовах воєнного стану, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, у тому числі залучати працездатних осіб до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та захисту критичної інфраструктури і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб (пункт 2 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 753 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Рішення про залучення громадян до суспільно корисних робіт приймає військове командування самостійно або із залученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їх утворення). Це рішення доводиться до відома населення через засоби масової інформації. У такому рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відповідно до пункту 4 Порядку у рішенні також зазначаються:

 • обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;
 • критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю (у разі потреби);
 • перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок взаємодії (у разі їх створення);
 • вид, перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;
 • межі території, транспортні маршрути (або організація доставки до місця проведення суспільно корисних робіт) та найменування об'єктів, де планується виконання зазначених робіт;
 • місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, строк їх виконання;
 • посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір зазначених осіб;
 • замовник (підприємство, установа, організація) суспільно корисних робіт, де працюватимуть такі особи;
 • інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт (у разі потреби).

  Орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану міститься в  Додатку до вищезазначеного Порядку.

  Пунктом 3 Порядку визначено, що суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме:

 •  зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;
 •  працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, у порядку переведення;
 •  особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
 •  студенти вищих, учні та слухачі професійнотехнічних навчальних закладів;
 •  особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір (пункт 5 Порядку).

На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

Не залучаються до суспільно корисних робіт працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. 

Заборонено залучати до суспільно корисних робіт:

 • малолітніх дітей;
 • дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років;
 • жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 • вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я (пункт Порядку).

Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні заклади тощо).

Військове командування для організації залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт здійснює заходи щодо:

 • забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх інструктажу, в тому числі з питань техніки безпеки;
 • забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим інструментом;
 • планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання робіт і надання послуг.

На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів допускається виключно за письмовою згодою особи, яка виявила бажання бути залученою до їх виконання, з дотриманням вимог законодавства про охорону праці.

Працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Крім того, відповідно до статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо.

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника або коштів місцевих держадміністрацій або благодійних внесків чи пожертвувань, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування суспільно корисних робіт здійснюється шляхом спрямування коштів на:

 •  оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на дату її нарахування, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”;
 •  сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;
 •  оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;
 •  оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку осіб, які беруть участь у суспільно корисних роботах (у разі потреби).

Центрально-західне міжрегіональне управління

державної служби з питань праці


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь