Плужненська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Дата: 07.12.2023 14:42
Кількість переглядів: 99

Фото без опису

Важливо! На період воєнного стану в Україні гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює щоденно: пн-пт з 09:00 до 20:00, сб-нд з 09:00-15:00

0800-50-17-20 (Безкоштовно)

hotline@ombudsman.gov.ua

Подати звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини можливо:

♦ на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua (виключно для електронних звернень та адвокатських запитів);

♦ через скриньку за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ;

♦ через громадську приймальню Уповноваженого за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ (пн-пт з 09:00-13:00;13:45-17:00)

♦ через регіональні громадські приймальні Уповноваженого, за наступною адресою::

 • Хмельницька область, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, оф. 104-105

Статтею 101 Конституції України та статтею 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (далі - Закону) визначено, що Уповноважений ВРУ з прав людини здійснює контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції.

Для забезпечення діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини , ст.10 Закону визначено Секретаріат Уповноважено Верховної ради, який є окремою юридичною особою та в діяльність якого заборонено втручатися органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим юридичним особам незалежно від їх форм власності (ст. 20 Закону).

Статтею 2 Закону, визначено сферу його застосування та відповідно до якої Уповноважений ВРУ з прав людини впливає на відносини, які виникають при реалізації своїх прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та між юридичними особами незалежно від їх форми власності.

Основні категорії прав та принципи, які захищає Уповноважений:

 • Соціальні права;
 • Економічні права;
 • Права дитини;
 • Права військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, ветеранів та членів їх сімей;
 • Права і свободи, які постраждали від тимчасової окупації та збройного конфлікту;
 • Дотримання верховенства права при здійсненні правосуддя;
 • Дотримання права людини не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому що принижує її гідність, поводженню чи покаранню;
 • Дотриманням прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території;
 • Дотримання прав на інформацію та звернення;
 • Дотримання права на приватність;
 • Дотримання принципу недискримінації;
 • Свобода слова в Україні;
 • Захист прав і свобод громадян України на міжнародному рівні.

Тому у разі виявлення порушення вищенаведених або інших прав визначених Конституцією України у Вас виникає прецедент для звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Слід зазначити, що найбільший правозахисний потенціал Уповноваженого ВРУ з прав людини міститься в його праві звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність не можуть цього зробити самостійно, а також особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі.

Згідно з частиною другою ст. 56 Цивільного процесуального кодексу України Уповноважений ВРУ з прав людини здійснює свою діяльність шляхом участі в цивільному процесі захист прав громадян, порушених у результаті дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Важливо розуміти, що діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод громадянина, не в якому разі не відміняє їх та не тягне за собою перегляду компетенцій державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод (ст. 4 Закону).

Немає жодних винятків в законодавстві щодо обмеження юрисдикції Уповноваженого ВРУ з прав людини, а тому предметом його контролю є діяльність усіх посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі підпадає під юрисдикцію Уповноваженого й діяльність судів. Безумовно, суди у своїй діяльності є незалежними й під час здійснення своїх функцій підкоряються лише закону й не можуть зазнавати жодного впливу. Тому контрольні функції Уповноваженого щодо діяльності суддів стосуються не суті судових рішень, а пов’язані, зокрема, з порушенням термінів розгляду справ у судах, недотриманням процесуальних норм тощо.

Звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини подаються у письмовій формі з наступними вимогами до змісту:

 1. прізвище, ім’я та по батькові.
 2. місце проживання заявника.
 3. суть порушеного питання:
 4. найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили права;
 5. у чому полягає порушення прав;
 6. яких заходів вжито для поновлення прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей та інші документи, необхідні для розгляду звернення);
 7. чи зверталися за захистом порушених прав до суду?
 8. суть Вашого прохання, звернення.
 9. дату та власноручний підпис.

 

При поданні звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Форма електронного звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розроблена для пришвидшення початку розгляду справи за Вашим зверненням. Електронне звернення є різновидом письмового звернення, тому до нього висуваються вимоги статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Електронний цифровий підпис не вимагається.

Строк звернення

Звернення подається протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина.

До уваги! За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років (абзац 2 ст. 17 Закону).

При розгляді звернення Уповноважений:

 1. відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;
 2. роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому;
 3. направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення;
 4. відмовляє в розгляді звернення.

Важливо, що Уповноважений ВРУ з прав людини не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду.

Повідомлення про прийняття звернення до розгляду або відмову у прийнятті звернення до розгляду надсилається в письмовій формі особі, яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до розгляду повинна бути вмотивованою.

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Розгляду Уповноваженим ВРУ з прав людини не підлягають звернення:

 • подані пізніше ніж через рік після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина (за наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років);
 • які розглядаються судами (Уповноважений зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду;
 • порядок розгляду яких встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, а також законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження ;
 • без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (таке звернення, визнається анонімним);
 • якщо вирішення питань, порушених у зверненні, не відноситься до компетенції Уповноваженого;
 • якщо розгляд звернення входить до компетенції іншого органу або особи (наприклад, звернення про роз’яснення рішення суду, порушення кримінальної справи);
 • повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;
 • письмові звернення без підпису, направлені на електронну адресу (електронні звернення).

Уповноважений ВРУ з прав людини не розглядає звернень та не надає консультації:

 • щодо спору між приватними особами, окрім випадків, коли особа є жертвою дискримінації;
 • у справах, в яких між тими ж сторонами з того ж предмету вже вступило в силу рішення суду;

Уповноважений ВРУ з прав людини не переглядає законність і обґрунтованість судових рішень, не відміняє та не змінює їх,  процесуальних рішень прокурорів та органів досудового розслідування.

Уповноважений припиняє розгляд, якщо особа відмовляється вжити заходів, на яких було наголошено Уповноваженим.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, заявнику письмово надаються відповідні роз’яснення. Це не перешкоджає особі після усунення недоліків повторно звернутись до Уповноваженого.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

У разі порушення строків розгляду звернення Уповноваженим, неприйняття відповідних рішень щодо звернення, невмотивованій відмові у розгляді звернення, ви маєте право оскаржити бездіяльність Уповноваженого у суді відповідно до чинного законодавства України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь